De kneep zit hem in het toeschrijven van kwaliteiten aan het Ware Zelf/Gewaarzijn

De kneep zit hem in het toeschrijven van kwaliteiten aan het Ware Zelf/Gewaarzijn

Afbeelding van BRRT via Pixabay

Door Scott Kiloby; vertaald door Pleun Vermaas

Werkelijk spiritueel ontwaken houdt voor een deel in dat Gewaarzijn (ook wel “Ware Zelf” genoemd) herkend wordt als de onveranderlijke ruimte waarin alle fenomenen opkomen en verdwijnen. Als je hier niet bekend mee bent, lees wat artikelen op de site of zoek met Google naar “non-duaal ontwaken”.

Het is wellicht het beste niet in de val te trappen te denken dat het Ware Zelf/Gewaarzijn bepaalde kwaliteiten heeft of dat je rechtstreeks handelt vanuit het Ware Zelf/ Gewaarzijn. New age spiritualiteit en bepaalde afsplitsingen van non-duaal onderricht wijzen deze dingen soms ten onrechte toe aan het Ware Zelf/Gewaarzijn.

Het Ware Zelf/Gewaarzijn is simpelweg dat wat waarneemt of waarin alles komt en gaat.  

Kwaliteiten toekennen aan het Ware Zelf/Gewaarzijn of geloven dat het een bepaalde stem/handeling heeft, is op zijn best een overtuiging, en in het ergste geval gevaarlijk.

Er zijn bijvoorbeeld verhalen van mensen die zelfmoord pleegden doordat ze geloofden dat de gedachte, die zei dat zelfmoord een goed idee was, afkomstig was van het Ware Zelf/Gewaarzijn.

Alhoewel dat een nogal extreem voorbeeld is, zijn er andere redenen om geen kwaliteiten aan Gewaarzijn toe te schrijven, of te beweren dat je acties er rechtstreeks uit voortkomen. 

Veel leraren die hun leerlingen hebben misbruikt, rechtvaardigden dit door het idee dat hun acties rechtstreeks voortkwamen uit het Ware Zelf/Gewaarzijn. Ik heb met mensen gewerkt die in een relatie zaten waarbij ze hetzelfde meemaakten. Ook die partners of vrienden praatten hun slechte daden goed door te beweren dat hun gedrag rechtstreeks afkomstig was van het Ware Zelf/Gewaarzijn.

Ook als men gelooft dat het Ware Zelf/Gewaarzijn van nature vredig of gelukzalig is, kan er een neiging zijn om elke negatieve toestand te beschouwen als afkomstig van het ego, terwijl een positief gemoed wordt toegeschreven aan het Ware Zelf. Hierdoor kan er een constante zoektocht ontstaan om steeds weer terug te keren naar die positieve goede vibe (“Ik zit erin!, Ik ben eruit”-syndroom), evenals het vermijden van of verzetten tegen negatieve vibes (ook wel bypassing genoemd). 

Merk op dat wanneer je je vredig voelt of zelfs gelukzaligheid ervaart, dit meestal zo is omdat er geen verzet om de hoek komt kijken tegen wat er opkomt in Gewaarzijn. Het wordt allemaal geaccepteerd zoals het verschijnt. Het is niet omdat het Ware Zelf/Gewaarzijn van nature vredig of gelukzalig is. Het is van nature niet iets.

Zelfs wanneer je iets negatiefs of niet-vreedzaams ervaart is er nog steeds Gewaarzijn. Het is datgene waarin de negatieve gedachte/emotie verschijnt. 

Naar mijn bescheiden mening is dit een wat volwassenere kijk, omdat het alles – elke positieve, negatieve of neutrale gedachte, gevoel, fysieke sensatie, gewaarwording, staat of ervaring – laat zijn zoals het is. Het helpt om het zoeken en bypassen een halt toe te roepen, die door hun aard voortkomen uit de beweging van het najagen van het positieve en het vermijden van het negatieve. 

En, oh ironie, het geeft meer vrede, acceptatie en zelfs gelukzaligheid, maar zelfs die verschillende gemoedstoestanden komen en gaan in Gewaarzijn.