Voorbij onthouding: nieuwe aanpak verslaving toont verbluffende resultaten

Voorbij onthouding: nieuwe aanpak verslaving toont verbluffende resultaten

Door Jessica Pounds; vertaald door Pleun Vermaas


“Stop met bijhouden of iemand nu wel of niet sober is. Dat denken in dualiteit, daar moeten we echt mee kappen.” 
~ Scott Kiloby 

Een problematische aanpak

Verslaving aanpakken door onthouding is niet de weg. Het werkt niet en heeft nooit echt gewerkt.

Traditionele behandelcentra, het apparaat van justitie en de geestelijke gezondheidszorg, schakelen om nu experts dit erkennen. Voor veel mensen die hulp zoeken voor hun verslavingsproblematiek, schiet de aanpak met de focus op onthouding tekort. Traditionele verslavingsprogramma’s beraden zich op de implicaties hiervan en beginnen aanpassingen te maken om mensen op een gezondere manier te laten herstellen. In de tussentijd opereert het Kiloby Center vanaf dag één in schril contrast met de aanpak van onthouding. Het zwaartepunt ligt bij Kiloby Center niet op onthouding, maar op het eerst aanpakken van trauma (Trauma Eerst-benadering). Zo worden de echte aanjagers van de verslaving aangesproken en de waarde en functie van harm reduction [1] benadrukt.

Er zijn een paar methoden, zoals bijvoorbeeld Moderation Management (MM) en Medication Assisted Treatment (MAT), die harm reduction omarmen als een cruciaal onderdeel van de behandeling. Maar als er in de media gesproken wordt over ‘harm reduction’, bedoelen ze zeer specifieke therapieën. Meestal gaat het hierbij om naltrexon, suboxone of andere medicijnen om zo de drang tot gebruik te temperen en het gebruik te verminderen.

Het Kiloby Center heeft een bredere kijk op wat harm reduction echt inhoudt en hoe een effectieve methode ontwikkeld kan worden die daar rekening mee houdt.

Een breder begrip voor harm reduction

Harm reduction is niet alleen een modewoord voor de nieuwste behandelinterventies. Het geeft een centraal principe weer dat wordt gedeeld door iedereen die ooit geworsteld heeft met het overwinnen van een verslaving. Voor sommigen betekent harm reduction het bereiken van een gezondere relatie met alcohol. Voor anderen is het hun glas bier laten staan en in plaats daarvan een koffiemok pakken. Het is kettingroken. Het is meditatie. Het is een warm bad nemen. Het is de hele dag in bed liggen. Harm reduction is alles wat we doen om de pijn van de daadwerkelijke, rauwe, diepgewortelde aanjagers van verslaving te verzachten.

Sinds de start van de 12-stappen bijeenkomsten hebben mensen gestreefd naar onthouding en er aanspraak op gemaakt. Maar ze brachten het niet echt in de praktijk. Ze lieten alcohol vallen, maar raakten verslaafd aan wat anders. Cafeïne is immers minder schadelijk dan drugs of gokken is minder erg dan heroïne gebruiken, omdat het je leven minder verwoest.

In zekere zin is niemand ooit nuchter geweest.

We hebben van het begin af aan harm reduction ingezet en waren er zelfs afhankelijk van. We gaven het alleen niet toe. We creëerden een vals paradigma dat de neiging voedde om gebruikers te schande te maken en buiten te sluiten. Maar zeg eens eerlijk, wanneer sprak jij voor het laatst iemand die echt helemaal niets deed om zijn of haar pijn te maskeren? Ook al gaat het maar om een ritje naar de sportschool of een hele dag in bed liggen?

Volgens de DSM, het grote medisch handboek, wordt bij het vaststellen of iets een verslaving is niet gekeken naar de hoeveelheid die iemand gebruikt. Er wordt gekeken naar de te identificeren schade die veroorzaakt wordt door het gebruik. ‘Nuchter’ of niet nuchter is een dualistische gotspe waar we nu echt een keer overheen moeten stappen. De focus zou gericht moeten zijn op of we met ons doen en laten schade aanrichten, ja of nee.

Oplossingsgericht

En als er sprake is van schade, wat is dan de juiste aanpak om het (schadelijke) gedrag te verminderen? Jarenlang hebben we geleerd dat de oplossing schuilt in verandering van het gedrag. Het bleek een tunnelvisie te zijn.De verslavingszorg behandelde op die manier alleen het topje van de ijsberg. Op het Kiloby Center richten we ons op de aandrijvers die maken dat mensen gaan gebruiken: pijn, trauma, schaamte en druk van buitenaf.

Door onze unieke aanpak dringen we door tot kern van het leed. Een behandeling bij het Kiloby Center heeft een immense impact op de levens van onze cliënten. Onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door Visa Research, Inc, dat begin 2019 is gepubliceerd, liet een aantal verbluffende resultaten zien.

De resultaten

Uit een meting bij aanvang van de behandeling, bleek dat 70% van de cliënten op het Kiloby Center aangaf te kampen met matige tot ernstige angst. Maar toen ze klaar waren, was dit percentage maar 3%. Tel daarbij op dat degenen die last hebben van angst, meer dan twee keer zoveel kans hebben op drugsmisbruik, dan is dit resultaat bijzonder opmerkelijk.

Wat betreft trauma, het ware probleem van verslaving volgens recent onderzoek, lieten de bevindingen ook veelzeggende resultaten zien. Bij aanvang van de behandeling op het Kiloby Center vertoonde 76% van de cliënten symptomen overeenkomend met PTSS (PostTraumatische StressStoornis). Dit percentage daalde tot 12% van de cliënten na behandeling. Een cliënt omschrijft het als volgt: “Ik heb het gevoel dat mijn facilitators talent hebben om verborgen delen van trauma, die ik heb onderdrukt, op te sporen en me helpen technieken te gebruiken die het naar boven halen.” Deze aanpak waarbij de focus ligt op Trauma Eerst, vormt de basis van wat een Kiloby-behandeling zo uniek maakt.

Een ander verbluffend resultaat was te zien bij de 73% van de cliënten die bij aanvang van de behandeling zei te kampen met een combinatie van verslaving en depressie. Dit percentage daalde tot 9%. En die 9% cliënten meldde na behandeling dat ze nog maar weinig last ondervonden van die symptomen. Als je weet dat mensen die een verslaving en een depressie onder de leden hebben een levenslang zelfmoordrisico lopen van een op vier mensen, zijn deze resultaten bijzonder veelbelovend.

Ons onafhankelijk onderzoek en het groeiende aantal professionele behandelingscentra laat zien dat de traditionele behandeling, waarbij geheelonthouding voorop staat, terrein verliest en plaatsmaakt voor nieuwe wetenschappelijke bevindingen.

Wil je meer weten over het Kiloby Center? Neem vandaag nog contact op via: www.kilobycenter.com

[1]Nadruk op het beperken van de gezondheidsschade bij verslaving.